Skip to content

Bekkjarfulltrúar

 

Hlutverk bekkjarfulltrúa
er að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan hvers bekkjar.
Bekkjarfulltrúar eru kosnir af foreldrum eða tilnefndir í samráði við fyrri bekkjarfulltrúa.
Æskilegt er að bekkjarfulltrúar séu minnst 4-6 fyrir hvern árgang  og að skipti fari þannig fram að ávalt sé einhver sem sitji áfram tvö ár í senn.
• Hann kallar saman foreldra barnanna í bekknum eigi sjaldnar en tvisvar á ári, í
fyrra skiptið í upphafi skólaárs, eigi síðar en í lok septembermánaðar. Þá ræðir
hann við foreldra um markmið og framkvæmd bekkjarstarfs á komandi vetri. Fyrir
þann fund undirbýr hann kosningu eftirmanns síns, hafi hann ekki verið kosinn á
síðasta fundi að vori.
• Hann er tengiliður umsjónarkennara við foreldra og er ætlað að tryggja gott
samstarf þar á milli. Hann skipuleggur almennan foreldrafund í samvinnu við
bekkjarkennara í upphafi skólaárs. Á þeim fundi eru lagðar línur fyrir bekkjarstarfið.
• Hann er reiðubúinn til að aðstoða kennarann við að skipuleggja þátttöku
foreldra í skólastarfinu, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, starfskynningu og
heimsóknir foreldra í bekkinn.
• Hann er tengiliður foreldra við kennarann og kemur sjónarmiðum þeirra á framfæri
þegar þess gerist þörf.
• Hann er tengiliður foreldra innbyrðis, sendir út bekkjarlista með símanúmerum og
nöfnum barnanna, einnig nöfnum foreldra ef þeir óska þess og skólinn sér ekki um
það.
• Hann hefur frumkvæði að því að sem flestir foreldrar séru virkir í
bekkjarstarfinu. Best er að skipta verkefnum með foreldrum í upphafi skólaárs, t.d.
foreldrarölt og umsjón bekkajrskemmtana. Gott er að mynda hópa nokkurra foreldra
til að vinna verkefnin.
• Hann sér um að safnað er í bekkjarmöppu gögnum um foreldrastarf hvers
vetrar, svo sem fundargerðum, myndum og öðru sem gaman er að eiga til seinni tíma
og fyrir nýja bekkjarfulltrúa til glöggvunar á starfi bekkjarins og skemmtunum.
• Hann er tengiliður foreldra við stjórn foreldraráðs foreldrafélagsins, tekur þátt í
fundum þess og miðlar upplýsingum í báðar áttir.
• Hann hlustar eftir sjónarmiðum nemenda varðandi bekkjarstarf og bekkjaranda.
Gott er t.d. að nemendur taki þátt í einum foreldrafundi á hverju ári þar sem málin eru
rædd.