Skip to content

SKÓLARÁÐ FOSSVOGSSKÓLA 2021-2022

 

Fulltrúar nemenda:

Fulltrúar frá  7. bekk.  Guðjón Atli Sævarsson

Fulltrúar frá  6. bekk.  Hanna Kristín Valsdóttir

Fulltrúar kennara:

Gísli Sigurðarsson og Halla Gunnarsdóttir.

Fulltrúi starfsfólks:
Helena Rósa Róbertsdóttir. Varamaður: Guðný Ström.

Fulltrúar foreldra:

Unnur Björnsdóttir og  Karl Óskar Þráinsson.

Varamenn: Eyþóra Hjartardóttir og Guðrún Lára Skarphéðinsdóttir

Fulltrúi grenndarsamfélags:

 

Skólaráð skv. 8. gr. grunnskólalaga nr.91/2008. Þar segir:

Við grunnskóla skal starfa skólaráð sem er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni þessu til viðbótar.

Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra. Auk þess skal skólastjóri boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.

Nánar er fjallað um hlutverk ráðsins í reglugerð 1157/2008 og þar segir að skólaráð:

 1. fjallar um skólanámskrá, rekstraráætlun, starfsáætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið.
 2. fjallar um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla og gefur umsögn áður en endanlegar ákvarðanir um þær eru teknar.
 3. tekur þátt í að móta stefnu og sérkenni skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið.
 4. fylgist með öryggi, húsnæði, aðstöðu, aðbúnaði og almennri velferð nemenda.
 5. fjallar um skólareglur, umgengnishætti í skólanum.
 6. fjallar um erindi frá skólanefnd sveitarfélags, foreldrafélagi, kennarafundi, almennum starfsmannafundi, nemendafélagi, einstaklingum, menntamálaráðuneyti, öðrum aðilum varðandi málefni sem talin eru upp í þessari málsgrein og veitir umsögn sé þess óskað.
 7. tekur þátt í öðrum verkefnum á vegum skólanefndar að fengnu samþykki sveitarstjórnar.

Skólaráð fjallar ekki um málefni einstakra nemenda, foreldra eða starfsfólks skóla.

Ráðið setur sér vinnuáætlun og verkefnaskrá fyrir skólaárið, ákveður hve oft verður fundað, á hvað er lögð áhersla o.s.frv. Fundargerðir skólaráðs eru birtar á vefsíðu skólans.

1.1.  Verkefnaskrá skólaráðs

Helstu verkefni ráðsins í vetur verða:

 • Að fara yfir og kynna sér skipulag skólastarfs vetrarins.
 • Að kynna sér ýmsar áætlanir um skólastarfið svo sem starfsáætlun, rekstraráætlun, skólaþróunaráætlanir o. fl.
 • Að fara yfir heimasíðu skólans.
 • Að kynna sér ýmis gögn sem lýsa skólastarfinu (s.s. útkomu úr skimunum o.þ.h.)
 • Skoða gögn um sem lúta að mati á skólastarfinu og taka þátt í mati á skólanum.
 • Að svara erindum sem berast ráðinu.
 • Annað sem ráðinu finnst mikilvægt að skoða og upp kann að koma á skólaárinu.

 

Fundir Skólaráðs skólaárið 2021-2022

 

 

Fundir Skólaráðs skólaárið 2020-2021

 

Fundir Skólaráðs skólaárið 2019-2020

 

Árni Freyr Sigurlaugsson, aðstoðarskólastjóri verður ritari ráðsins og fundargerðir verða lesnar og undirritaðar í lok fundar og settar í framhaldi af því á heimasíðu skólans.

Skólaráð gerir ráð fyrir því að hittast a.m.k. einu sinni í mánuði á skólaárinu og verða fundirnir kl. 8:30 að jafnaði  einu sinni í mánuði, annan miðvikudag í hverjum mánuði.

 

Fundir skólaráðsins skólaárið 2018 – 2019 verða sem hér segir: 

Starfsáætlun þessi var samþykkt á fyrsta fundi ráðsins 03. okt. 2018